Förändringsprocesser

”In the beginner’s mind there are many possibilities; in the expert’s mind only a few.” S.Suzuki 1970

Jag arbetar med hållbara förändringsprocesser i personalutveckling och i ledarskapsutbildning med hjälp av teaterns processer och Gestaltmetod och skapar en förkroppsligad medvetenhet genom interaktiva konkreta övningar. I arbetet synliggörs konstruktiva och destruktiva strukturer i arbetsgruppen och frigör energi till arbetsuppgiften.

Kurserna har ett personligt och relationellt fokus och erbjuder träning i att fungera och manövrera i en komplex värld -att våga vara i ovisshet.

Gruppen får 

-konkret, interaktiv träning i möten och kommunikation

-stärka sina relationer och sin samhörighet

-möjlighet att förstärka modet att pröva nya vägar

-förhöjd arbetslust genom ett personligt engagemang

Arbetet innehåller bl.a berättararbete, simulerade samtal med skådespelare, enkla improvisationsövningar som tränar samarbete, felxibilitet och mod.

 

”En lekfull attityd på jobbet stimulerar öppenhet och mental flexibilitet, det ökar inre motivation och det stärker relationer.” Samuel West

 

Exempel: Dialogträning för demokratienheten Region Skåne, där politiker möter ungdomar för att samtala om vad som är viktigt för dem.

INTEGRATIONSPROJEKTET WALK IN MY SHOES

Walk in my shoes är ett integrationsprojekt med en berättarföreställning som använder metoden IMPROGESTALT®. Medborgare, inte i första hand skådespelare, som kommer från så olika bakgrund som möjligt, samlas i en lekfull process med fördjupade möten. De tar fram sin personliga berättelse, byter med en annan deltagare och tillsammans skapar vi en professionell berättarföreställning.

Film om pilotprojektet i Helsingborg (6 min)

Exempel på genomförda uppdrag

Ledarskapskursen Meningsfulla möten med Greta Rask (författar till boken Förändringskraft i en ny tid) 2016 och 2017

Processledning Kulturarvs- och Bibliotekschefsmöte, Region Skåne, 2017

Kompetensutveckling med IMPROGESTALT för Malmö Opera damkör 2014

Processledning ”Integration och mötet med det okända” Med ABF Skåne, 2017 

Aktuella seminarium och kurser

Besök Co-act på Facebook för mer information!

SPECT Scenkonst